Quaderna
ContacteVimeo

Pla director de turisme de Castellgalí

Diputació de Barcelona (2016)

  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge

El pla director identifica les potencialitats turístiques del municipi i preveu els reptes de caràcter estratègic que ha d’afrontar per al seu posicionament territorial.