Quaderna
ContacteVimeo

Valoració turística dels recursos patrimonials del programa Episcopus

Direcció General de Turisme/Bisbat de Vic (2015)

  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge

El programa Episcopus (2015-2018) del Bisbat de Vic vol desplegar un seguit de projectes que facin viable la visita al seu patrimoni, la seva difusió i el seu desenvolupament turístic. Aquest informe analitza i descriu les possibles intervencions estratègiques per al desenvolupament turístic d’aquests recursos patrimonials.