Quaderna
ContacteVimeo

Estratègia de desenvolupament de la Fundació Cardona Històrica

Ajuntament de Cardona (2006)

  • Imatge
  • Imatge

L'estudi proposa l’estratègia de desenvolupament de la Fundació Cardona Històrica, d’iniciativa municipal. Defineix la seva missió i objectius; estableix les orientacions estratègiques per a la seva estructura i funcionament, pel seu govern, gestió i avaluació; determina el desenvolupament de les seves funcions; i, estableix les línies de participació i patrocini. La fundació té per objecte l’estudi, la difusió del coneixement, la valorització social, la conservació, la rehabilitació i la gestió del patrimoni monumental, artístic, natural i documental de Cardona.