Quaderna
ContacteVimeo

Pla de gestió i viabiltat del Museu Casteller de Catalunya

Ajuntament de Valls (2014)

  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge

El Pla de gestió i viabilitat del MCC proposa les orientacions i les actuacions a emprendre per al bon govern i gestió de l’equipament i per a la seva explotació eficient, amb els diversos elements que configuren la qualitat de l’oferta museística, la gestió i la dinamització museològica i de les visites.