Quaderna
ContacteVimeo

Projecte E3 / Voluntariat sènior

Diversos (2010)

  • Imatge

Quaderna va assessorar en el projecte E3 liderat per l’Institut Cerdà amb la participació de la Generalitat de Catalunya, diputacions provincials i diversos municipis i entitats. El projecte E3 té com objectiu posar en valor el potencial de la gent gran com a recurs social en la vida dels municipis. El projecte defineix els àmbits, funcions i tasques en què es pot aprofitar el recurs de la gent gran; identifica els factors crítics que cal abordar en el desenvolupament d’iniciatives; proposa vies, metodologies i accions de participació de la gent gran en els àmbits treballats.