Quaderna
ContacteVimeo

Anàlisi del pla d'acció ambiental de la proposta d'agenda 21

Ajuntament d'Avinyó (2008)

  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge

Aquest document analitza el Pla d’Acció Ambiental del municipi i les accions que indica amb el propòsit de facilitar la selecció d’aquelles que podrien conformar un programa d’acció ambiental per al període 2009-2011 atenent a la seva viabilitat en el context socioeconòmic i les capacitats institucionals existents.