Quaderna
ContacteVimeo

Ordenació i comunicació de les polítiques de sostenibilitat

Ajuntament de Badalona (2009)

  • Imatge
  • Imatge

L’objectiu d’aquest treball és identificar, inventariar, sistematitzar i ordenar les iniciatives de sostenibilitat que l'ajuntament ja executa o té programades, i construir l’esquema comunicatiu més idoni per a la seva difusió a la població.