Quaderna
ContacteVimeo

Pla director en solidaritat i cooperació internacional

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2008)

  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge

El Pla director cobreix el període 2009-2011. Per tal de determinar-ne els plantejaments i els continguts, s’ha procedit a fer una avaluació externa de la política seguida els últims quatre anys, identificant una sèrie de determinants que han de servir per a guiar l’establiment dels objectius i dels criteris del nou pla d’actuació municipal.