Quaderna
ContacteVimeo

Guia per a la valoració turística dels recursos locals

Generalitat de Catalunya (2011)

 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge
 • Imatge

La guia es dirigeix a les entitats locals, públiques i privades que vulguin fomentar l’activitat turística al territori, especialment amb criteris de desenvolupament sostenible i des de la identificació i la valoració dels atractius patrimonials –naturals o culturals, tangibles o intangibles– sobre els quals poden crear valor turístic i convertir-los en productes d’interès per als visitants.