Quaderna
ContacteVimeo

Pla d'usos culturals i turístics per al convent de Santa Clara

Turisme de Lleida (2007)

  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge

L’estudi identifica les opcions de l'antic Convent de Santa Clara com a centre de cultura i promoció gastronòmica, en totes les seves dimensions (agroalimentària, turística, cultural...). Es valora la idoneïtat, l’oportunitat i la viabilitat de les propostes i s’identifiquen els principals aspectes estratègics per al desenvolupament del projecte.