Quaderna
ContacteVimeo

Codi ètic de la UGT

UGT (2007)

  • Imatge

En el marc del projecte de desenvolupament corporatiu i de recursos humans que desenvolupa la UGT i de l’establiment d’una política de responsabilitat social de l’organització s’elabora aquesta proposta de codi ètic. El treball analitza el context intern de la UGT i de la responsabilitat social, fa una proposta de text del codi ètic i de la seva aplicació.