Quaderna
ContacteVimeo

Pla de responsabilitat social corporativa de l'empresa

Constructora d'Aro (2006)

  • Imatge

El pla comprèn la conceptualització de la RSC; l’anàlisi de l’actuació de l’empresa en RSC; la identificació d’oportunitats de RSC en àmbits nous, com la sostenibilitat; l’elaboració del discurs corporatiu sobre RSC; recomanacions per a la presentació pública de les iniciatives; l’establiment de criteris per a la difusió de la RSC cap als clients i proveïdors; l’avaluació i les recomanacions generals.