Quaderna
ContacteVimeo

Proposta d'ètica corporativa

Col·legi d'Enginyers de camins, canals i ponts (2005)

  • Imatge
  • Imatge
  • Imatge

Aquest estudi analitza l’abast, els continguts i la formulació d’una proposta inicial per a la redacció d’un codi ètic del col·legi. Identifica les principals utilitats del codi per a l’organització a partir d’entrevistes amb persones seleccionades, amb la identificació de les pautes de cultura corporativa i l’avaluació de l’ètica corporativa.