Quaderna
ContacteVimeo

Pla estratègic 2009-2018

Institut d'Estudis Catalans (2008)

  • Imatge
  • Imatge

Amb motiu del seu centenari (2007), l’IEC realitza un procés de reflexió interna sobre com ha d’exercir la seva funció en el marc de les noves dinàmiques socials i les noves condicions del context en què s’insereix. D’aquest procés en sorgeixen les orientacions estratègiques en quatre apartats: Missió, visió i ambició; Estructura; Funcions; Funcionament. El document delimita també el terreny en què s’hauran de proposar els futurs programes d’acció. Igualment, identifica els elements definidors de determinades matèries en què caldrà una reflexió més profunda durant el període d’aplicació.