Quaderna
ContacteVimeo

Pautes per a l'anàlisi funcional de la programació municipal

Ajuntament de Sant Celoni (2008)

  • Imatge

Aquest treball assessora el govern local en la definició i l'orientació de les accions impulsades en funció dels objectius del mandat. El treball consta d’una introducció conceptual a les formes de governar les societats complexes i una valoració propositiva de com pot prioritzar l’equip de govern les seves múltiples i variades accions i com pot fer el seguiment dels seus efectes en relació als objectius principals.